Inwentarze

Poniżej znajduje się lista zinwentaryzowanych zespołów i zbiorów znajdujących się w AAW. Przy nazwie zespołu znajduje się informacja czy inwentarz dostępny jest w wyszukiwarce, w formie pdfa czy w Pracowni Naukowej.

 1. Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie (inwentarz pdf)
 2. Arcybiskupstwo Warszawskie
 3. Bractwa (inwentarz pdf)
 4. Dokumenty pergaminowe i papierowe (inwentarz pdf)
 5. Fotografie (wyszukiwarka)
 6. Kapituły
 7. Konwent Polonia (inwentarz pdf)
 8. Księgi historyczne parafii (wyszukiwarka)
 9. Kuria Metropolitarna Warszawska (inwentarz pdf)
 10. Metrykalia (wyszukiwarka, informacje o nieopracowanym zasobie w Pracowni Naukowej i zakładce Genealogia)
 11. Miscellanea
 12. Organizacje (inwentarz w Pracowni Naukowej)
 13. Prace naukowe (inwentarz w Pracowni Naukowej))
 14. Rada Prymasowska Odbudowy Kościołów Warszawy (wyszukiwarka)
 15. Schematyzmy (inwentarz w Pracowni Naukowej)
 16. Spuścizny (lista spuścizn w wyszukiwarce, inwentarze poszczególnych spuścizn w Pracowni Naukowej)
 17. Szkolnictwo
 18. Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne (inwentarz pdf)
 19. Wizytacje generalne (wyszukiwarka)
 20. Zakony i zgromadzenia zakonne (inwentarz pdf)
 21. Zbiór akt sądowych duchownych i świeckich (inwentarz pdf) – przygotowany w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2021”.
 22. Zbiór planów architektonicznych (inwentarz pdf) – przygotowany w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2020”.

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36