ARCHIWARIUSZE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ


ks. Kołaczewski Franciszek 1862 - 1878
ks. Podolski Bronisław 1878 - 1880
ks. Łyszkowski Leopold 1880 - 1881
ks. Rembieliński Roman 1881 - 1884
ks. Łyszkowski Leopold 1884 - 1887
ks. Tymieniecki Emil 1887
ks. Panewczyński Ludwik 1888
ks. Tymieniecki Emil 1889
ks. Szaniawski Antoni 1890 - 1894
ks. Podbielski Józef 1894 - 1895
ks. Fijatowski Henryk 1895 - 1898
ks. M¶cichowski Zygmunt 1898 - 1899
ks. Trompeteler Jan 1899 - 1901
ks. Wieczorek Tomasz 1901 - 1904
ks. Sękowski Aleksander 1904 - 1908
ks. Podbielski Jan 1909 - 1917
ks. Korniłowicz Władysław 1917 - 1920
ks. Skorupka Ignacy 1920
ks. Grabowski Aleksander 1921 - 1926
ks. Celiński Wincenty 1928 - 1932
ks. Kwiatkowski Władysław 1934 - 1939
ks. Malej Witold 1960 - 1967
ks. Wysocki Jan 1968 - 1987
ks. Gałka Andrzej 1987 - 1991
ks. Seniuk Aleksander 1991 - 2006
ks. Staniewicz Piotr 2006 -