UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH


1. Korzystanie z zasobu archiwum możliwe jest po wypełnieniu zgłoszenia użytkownika.

2. Materiały archiwalne udostępniane są w pracowni naukowej AAW na podstawie złożonego rewersu.

3. Na każdą jednostkę archiwalną należy wypełnić osobny druk zamówienia.

4. Wypełniony rewers należy przekazać dyżurującemu w pracowni naukowej AAW pracownikowi.

5. Jednorazowo można zamówić trzy jednostki archiwalne, przy czym do bezpośredniego wykorzystania kwerendzista otrzymuje po 1 jednostce.

6. Zamówienia realizowane są o godzinie 10.30, 12.00, 13.30.

7. W AAW od dnia 1 VI 2010 r. obowiązuje cennik dostępny tutaj.

8. Czas udostępniania pracowni kończy się 20 minut przed zamknięciem Archiwum.