Protokół zdawczo-odbiorczy


W celu przekazania ksiąg metrykalnych przez proboszcza parafii do Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem AAW w celu ustalenia terminu przekazana dokumentacji oraz przygotować protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór jest dostępny tutaj