ZASADY WYKONYWANIA REPRODUKCJI Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH AAW


1. Kwerendzista może zamówić kopie wykorzystywanych w pracowni naukowej materiałów archiwalnych należących do zasobu AAW.

2. Nie jest możliwe zamawianie kopii materiałów nie związnych z przeprowadzaną kwerendą.

3. Nie jest możliwe kopiowanie całych jednostek archiwalnych.

4. Z materiałów archiwalnych AAW mogą być wykonywane reprodukcje w postaci zdjęć cyfrowych, skanów, kserokopii oraz odpisy.

5. Zamówienia na wykonanie kopii składa się na odpowiednim druku.

6. Czas oczekiwania na realizację to 4 tygodnie.

7. AAW nie prowadzi zleconych kwerend w zasobie archiwalnym, bądź bibliotecznym