Genealogia

Księgi metrykalne w Archiwum

  1. Archiwum gromadzi w swoim zasobie księgi metrykalne księgi z obecnego terenu Archidiecezji Warszawskiej (mapa na stronie Archidiecezji). Poza tym w zasobie znajdują się pojedyncze księgi z terenów nienależących obecnie do Archidiecezji – można je znaleźć w wyszukiwarce.
  2. Archiwum udostępnia księgi metrykalne do roku 1945 włącznie z uwzględnieniem następujących obostrzeń wynikających z ochrony danych osobowych: 100 lat dla ksiąg chrztów/urodzonych, 80 lat dla ksiąg małżeństw, liczonych od daty zamknięcia księgi.
  3. Księgi metrykalne opracowane można znaleźć w wyszukiwarce na stronie internetowej Archiwum. Informacje na temat ksiąg nieopracowanych udzielane są w Pracowni Naukowej lub mailowo.
  4. Archiwum wydaje wypisy z ksiąg metrykalnych potwierdzając stan sakramentalny a nie cywilnoprawny.
  5. W celu uzyskania kopii aktu metrykalnego do spraw cywilnoprawnych należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (akta młodsze niż 100 lat) lub właściwego Archiwum Państwowego (akta starsze). W przypadku braku danego aktu w ww. instytucjach, Archiwum może wydać kopię potwierdzoną.
  6. W Pracowni Naukowej udostępnia się wyłącznie kopie cyfrowe ksiąg metrykalnych. Nie ma możliwości fizycznego udostępnienia księgi.
  7. Archiwum nie przyjmuje zleceń na kwerendy.

Materiały dostępne online

Od 2008 roku AAW współpracuje z Polskim Towarzystwem Genealogicznym w zakresie digitalizacji i udostępniania materiałów genealogicznych. Księgi z archiwum udostępniane są na stronie https://metryki.genealodzy.pl/ oraz w Poczekalni w folderze AAWarszawa https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//AA-Warszawa/.

Księgi metrykalne z terenu Archidiecezji Warszawskiej znajdujące się w zasobach Archiwów Państwowych udostępniają: serwis Szukaj w Archiwach https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/, serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego https://metryki.genealodzy.pl/, https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego dostępna jest również wyszukiwarka Geneteka (https://geneteka.genealodzy.pl/), która pozwala odnaleźć akt metrykalny w księgach metrykalnych parafii zindeksowanych w ramach projektu. Zachęcamy do czynnego wspierania projektu indeksacji.

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36