Udostępnianie

Najważniejsze informacje:

  1. Archiwum udostępnia opracowane materiały wszystkim zainteresowanym. W uzasadnionym przypadku dyrektor lub pracownik może odmówić udostępnienia.
  2. Archiwum udostępnia księgi metrykalne do roku 1945 włącznie z uwzględnieniem następujących obostrzeń wynikających z ochrony danych osobowych: 100 lat dla ksiąg chrztów/urodzonych, 80 lat dla ksiąg małżeństw, liczonych od daty zamknięcia księgi.
  3. Gdy istnieje kopia cyfrowa – nie udostępnia się oryginalnego dokumentu.
  4. Zdjęcia zamówionych materiałów archiwalnych można wykonywać jedynie po uzyskaniu zgody pracownika.
  5. Pracownia Naukowa jest czynna we wtorki i środy w godzinach 10-15 oraz w soboty w godzinach 10-14.
  6. Dane do przelewów:

Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy W.M.S.D. na Bielanach

Nr konta: 59 1240 2063 1111 0000 0202 2479

W tytule koniecznie należy podać skrót „AAW”

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36