Dziedzictwo – blog

Dziedzictwo Archidiecezji Warszawskiej

Projekt ma za zadanie propagować zasób historyczny Archidiecezji Warszawskiej oraz przedstawiać jej wpływ na historię Polski. W formie blogowej zostaną zaprezentowane ciekawe wątki historyczne, które można znaleźć w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego. Pierwszy etap projektu jest realizowany z programu „Fundusz Patriotyczny” realizowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego”.

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36