Aktualności

Historia jednej fotografii – Boże Ciało 1948

Koniec lat 40. w Warszawie to lata niezwykłych przeciwności. Miasto tak mocno naznaczone piętnem wojny, miasto w ruinach, podnosiło się z gruzów do nowego życia. Również mieszkańcy po traumatycznych przeżyciach poprzednich lat rozpaczliwie pragnęli normalności. Na ulicach codzienność mieszała się z bolesną przeszłością, która nie dawała o sobie zapomnieć surowością i milczeniem wypalonych budynków. W takich okolicznościach toczyło się życie, ludzie pracowali, zakładali rodziny, chodzili na randki, modlili się w zniszczonych świątyniach i próbowali rozpocząć życie od nowa.

W obecnych czasach bardzo trudno odczuć klimat tamtych lat. Współcześni mieszkańcy Warszawy często nie są w stanie wyobrazić sobie jak wyglądało życie w cieniu ruin. Jednym ze źródeł, które choć trochę mogą przybliżyć ówczesną rzeczywistość są fotografie. Fotografie zwykłych ludzi, ich codzienności, ich życia, ich zachowania.

Bardzo ciekawy zbiór fotografii odnajdziemy pod sygnaturą DP/H.525. Jest to jednostka z akt parafii katedralnej św. Jana w Warszawie pod nazwą „Materiały z działalności Koła Krucjaty Eucharystycznej przy katedrze św. Jana w Warszawie”. Krucjata Eucharystyczna była ruchem założonym we Francji w 1914 roku. Zrzeszała dzieci, które mobilizowały się do modlitwy i codziennych wyrzeczeń, celem uzyskania łask potrzebnych Kościołowi i światu. Do Polski trafiła za sprawą bł. Urszuli Ledóchowskiej w 1925 roku i aż do wybuchu wojny nieustannie się rozwijała. Po wojnie próbowano odbudowywać struktury organizacyjne, jednak działalność Krucjaty została zakazana przez władze komunistyczne w 1949 roku.

We wspomnianej wyżej jednostce znajduje się kilkanaście fotografii wykonanych podczas procesji Bożego Ciała dnia 23 maja 1948 roku. Największe wrażenie wywołuje zdjęcie, które skłoniło nas do napisania tego artykułu. W górnej części widzimy na nim miasto zniszczone, miasto w gruzach, miasto zgliszczy. Odcina się ono mocną białą linią placu Zamkowego od tłumu osób uczestniczących w procesji Bożego Ciała. Fotograf celowo lub całkiem przypadkowo uchwycił tą dwoistość życia w zniszczonej Warszawie. Z jednej strony cierpienie, zniszczenie i zgliszcza, a z drugiej radość dnia świątecznego, żarliwość celebracji religijnej. Tam śmierć, a tu nowe życie.

W zbiorze znajduje się więcej zdjęć z tej procesji. Wywierają już dużo mniejsze wrażenie, choć nadal bardzo dobrze ilustrują trudne lata życia w powojennej Warszawie.

W tym przypadku idealnie zobrazowała się idea serii blogowej Historia jednej fotografii. Jeden obraz – ogrom przesłania…

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36